Club/dojo
Kies de club of dojo bij dewelke je wenst aan te sluiten.
Achternaam
Voornaam     Geslacht 
Straat & nummer
Postnummer     Gemeente 
Land     Nationaliteit      Taal 
Geboortedatum
E-mail
Telefoon/gsm
Na betaling worden je gegevens opgeslagen in de centrale SKIF-B database. Je bent aangesloten voor een jaar. Een e-mail volgt met de bevestiging en meer informatie.
Ik verklaar dat mijn gezondheidstoestand geen hinder vormt voor het beoefenen van karate. Daarnaast ga ik ermee akkoord om de CLUB-manager en/of SKIF-B onmiddellijk op de hoogte te stellen als mijn toestand verandert. Dit om alle noodzakelijke en passende maatregelen te nemen om mijn gezondheid en die van andere beoefenaars te beschermen.
Vooraleer over te gaan tot betalen, vink volgend vakje aan om te bevestigen en onze condities hieronder te aanvaarden:
Privacy policy & Terms and conditions